Chandrakantbhai B. Patel
Chairman
(214) 906-9490
chan@statebnk.com

Maheshbhai I. Patel
Secretary
(972) 672-1931
mpatel@patellaw.net

Kamleshbhai M. Patel
(972) 679-3926
kimpatel18@gmail.com

Ketanbhai M. Masters
(817) 821-5866
ketanmasters@hotmail.com

Kishorbhai G. Patel
(817) 454-0808
kishorbhai7@gmail.com

Mukundbhai J. Patel
(214) 215-6898
m.jpatel@yahoo.com

Pravinbhai K. Patel (PK)
(214) 207-3093
pkpatel06@att.net

Ramanbhai V. Patel
(972) 679-0641
rvp1947@yahoo.com

Sureshbhai N. Patel
(972) 365-6073
snpatel61@aol.com